За Нас
Грижата за здравето е най-доброто лекарство. Погрижете се за Вашите сътрудници.

Нашата дейност се извършва от специалисти с висока квалификация в съответната област. Вярваме, че в наше лице ще откриете екипа, който ще удовлетвори Вашите изисквания, ще Ви подкрепи и подпомогне в решаването на всички въпроси, отнасящи се до здравето и безопосността при работа.

 

“СТМ-СЛАЙ 2008” е регистрирана в МЗ под № 320-2/06.12.2012 г.

Основание за дейността ни са изискванията на:

1. Конституцията на Република България – чл.48, ал.5.

2. Кодекса на труда – чл. 275,

3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд

4. Наредба № 3 /2008 г. – за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

5. Други подзаконови нормативни документи, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.