"Служба по трудова медицина Слай 2008"
Вярваме, че в наше лице ще откриете екипа, който ще удовлетвори Вашите изисквания.
Нашите услуги
моля изберете
Орган за контрол
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Извършва дейност, съгласно изискванията на Наредба № 3 / Д.В. бр. 14 от 2008 г. – за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Анализ на работещите
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С – „СЛАЙ”
Акредитиран Орган за контрол по изискванията на стандарт: БДС EN ISO/IEC 17020:2012 г.